Nils Henrik Asheim og Anne Lise Berntsen
Engleskyts
Anne Lise Berntsen og Nils Henrik Asheim
Kom regn
Anne Lise Berntsen, Helge Iberg og Bendik Hofseth
Ludo